ELÉRHETŐSÉGEINK
Ügyelet
Központ
Ügyfélszolgálat
Győr környéki lerakatok
Csorna környéki lerakatok
Kapuvár környéki lerakatok
Szolgáltatásaink
Halottszállítási ügyelet
Hamvasztó üzemeltetés
Temetési szolgáltatások
Temető üzemeltetés
Temetkezési kellékek értékesítése

Halottszállítási ügyeletünk a nap 24 órájában elérhető.
A haláleset bekövetkezése után segítséget nyújtunk az elhunyt elszállítását illetően az alábbi elérhetőségeken:

Győr
Győr-Nádorvárosi Köztemető, Szauter u. 12.
Tel. 96/416-822

Csorna
Szent Antal u. 1.
Tel. 96/261-571

Kapuvár
Veszkényi u. 1.
Tel. 96/241-569


Társaságunk 2004-ben, saját beruházás révén valósította meg Győr Szabadhegyen, a Szabadi úti temetőben annak a modern hamvasztóüzemnek a létrehozását, melyet a „Jószív” Temetkezési Kft. üzemeltet. A hamvasztóüzem lehetőséget nyújt egy új, korszerű kegyeleti szertartás alkalmazására.

Kisravatalozónk, mely szerves egységet alkot a hamvasztóval, hamvasztást megelőző kegyeleti megemlékezés helyszíne lehet, melyek végén a koporsó a ravatalról lesüllyed, szimbolizálva a földi élet végét. A koporsó alagúton keresztül jut a hamvasztó helyiségbe, ahol a hamvasztás folyamata 40-60 percig tart.
Lehetőség van arra, hogy a családtagok a betekintő helyiségből kísérjék végig a folyamatot és arra is, hogy megvárják a hamvasztást. Ezt követően, az urna átvétele után végső nyughelyére kísérhetik az elhunytat.Haláleset alkalmával azt kell eldöntenie a temetésről intézkedő hozzátartozónak, hogy az elhunytat melyik temetőben kívánja végső nyugalomra helyezni, valamint meg kell választania a temetés módját.

Amennyiben tanácstalan, engedje meg, hogy tájékoztassuk a választható temetkezési lehetőségekről:

A halottvirrasztás a legtöbb nép halotti kultúrájában megtalálható, így a magyarokéban is.
Ezen ősi kegyeleti szokásnak helyt adva igény szerint lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyászolók így vegyenek búcsút szeretteiktől a temetés előtt.

Hagyományos koporsós temetés
- Földbe temetés koporsóban
- Kriptába temetés koporsóban

Hamvasztásos temetés
Hamvasztás előtti, vagy azt követő búcsúztatással.

A hamvak urnába helyezve temethetők:
- sírba (meglévő, hagyományos sírba történő úgynevezett „rátemetés”)
- urnafülkébe temetés
- urnakriptába temetés
- hamvszórás

A hozzátartozók kérhetik a hamvakat tartalmazó urna kiadását is – lehetőséget adva arra, hogy az elhunyt életében tett végintézkedés, vagy egyéb kegyeleti jogokat nem sértő szempontoknak is eleget tudjanak tenni.

A temetés lebonyolításához az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

- A temetés teljeskörű ügyintézése (anyakönyveztetés, sírnyitáshoz ÁNTSZ engedély, egyéb hatósági ügyintézés)
- Tájékoztatás nyugdíj-, árvaellátás ügyben, szükséges nyomtatványok átadása
- Hagyományos és hamvasztásos temetések felvétele
- Hamvasztás saját hamvasztó üzemünkben
- Exhumálás
- Elhunyt szállítása belföldön (helyben és vidéken) valamint külföldről, és külföldre
- Sírhely értékesítés társaságunk által üzemeltetett temetőkben
- Ravatalozást, a család kérésének megfelelően, a helyi szokásokat, lehetőségeket figyelembe véve vállaljuk
- Temetéshez szükséges kellékek biztosítása, melyek kiválaszthatók bemutató termünkben
- Halotti tor tartásához helyiség biztosítása (kapuvári kirendeltségünkön)

Társaságunk a temetkezési szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás közvetítését is vállalja, adott vállalkozóval kötött szerződés alapján:
- Gyászjelentés felvétele (Kisalföldben, valamint honlapunkon online is megjelenik)
- Koszorú, sírcsokor megrendelések felvétele
- Temetési időpontok egyeztetése a szertartást végző egyházi személlyel
- Polgári temetés esetén szónok közvetítése
- Urnafülkék, urnakripták értékesítése
- Halotti tor szervezése

Forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik az Önök igényeinek és anyagi helyzetének megfelelő ajánlat összeállításával segíthetnek a döntésben.

Szolgáltatások árjegyzékének letöltése


A temetők fenntartása és üzemeltetése a tulajdonos önkormányzat vagy az egyház feladata, ugyanakkor a köztemetőket más gazdálkodó szervezet is üzemeltetheti, úgynevezett Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megkötése révén.

Ilyen szerződés keretében látja el a „Jószív" Temetkezési Kft. a következő temetők üzemeltetését:

- Győr-szigeti temető, Győr
- Római-katolikus temető, Pinnyéd
- Szent Antal temető, Csorna
- Őrangyal temető, Csorna
- Szent Kereszt Köztemető, Kapuvár
- Fertőszentmiklósi temető
- Rábapatonai temető

Temető üzemeltetés árjegyzékének letöltése


Temetkezési kellékek értékesítésével kapcsolatban keresse ügyfélszolgálati munkatársainkat!

Kellék értékesítés árjegyzékének letöltése


Közérdekű közlemény


2023.07.24
Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerrő


2023.06.23

2023.05.18
Életének 87. évében 2023. május 15-én elhunyt Dr. Ladotsy Géza a Jószív Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának Elnöke, temetése 2023.05.22-én lesz Győr, nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában 15 órakor.

Emlékét megőrizzük.

2022.12.01
2013 © Jószív Temetkezési Kft.