ELÉRHETŐSÉGEINK
Ügyelet
Központ
Ügyfélszolgálat
Győr környéki lerakatok
Csorna környéki lerakatok
Kapuvár környéki lerakatok
Teendők halál esetén
A „JÓSZÍV” Temetkezési Kft. valamennyi munkatársa nevében fogadja őszinte részvétünket.
Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a szükséges teendőkről és az ügyintézés egyes lépéseiről.

Lakáson bekövetkezett haláleset utáni teendők

1. A hozzátartozónak értesítenie kell az elhunyt háziorvosát, vagy rendelési időn kívüli időszakban az orvosi ügyeletet.
2. A halottszemlét végző orvos a halál okának megállapítása után kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt, ha nem tudja megállapítani a halál okát, elrendeli a boncolást.
3. A halottszemlét követően a hozzátartozó intézkedik az elhunyt elszállításáról, melyet az alábbi ügyeleti telefonon jelenthet be:

Éjjel-nappal hívható 24 órás halottszállítási ügyelet

- Győr: Győr-Nádorvárosi Köztemető, Szauter u. 12. Tel. 96/416-822
- Csorna: Szent Antal u. 1. Tel. 96/261-571
- Kapuvár: Veszkényi u. 1. Tel. 96/241-569

A haláleset alkalmával célszerű dönteni a családban arról, hogy ki fog az elhunyt temetéséről gondoskodni.

Az eltemettetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
- aki a temetést szerződésben vállalta
- akit arra az elhunyt végrendelete kötelez
- végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, vagy élettársa
- az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Anyakönyvezéshez szükséges okmányok, melyeket elő kell készíteni:
- az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványa
- az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
- az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
- a házassági anyakönyvi kivonata, ha az elhunyt házas volt
- ha az elhunyt özvegy volt, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Felvételi irodánk, amennyiben Ön megbízást ad rá, vállalja a teljeskörű ügyintézést.

2013 © Jószív Temetkezési Kft.