Teendők halál esetén


A „JÓSZÍV” Temetkezési Kft. valamennyi munkatársa nevében fogadja őszinte részvétünket. Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a szükséges teendőkről és az ügyintézés egyes lépéseiről.

Lakáson bekövetkezett haláleset utáni teendők

1. A hozzátartozónak értesítenie kell az elhunyt háziorvosát, vagy rendelési időn kívüli időszakban az orvosi ügyeletet.
2. A halottszemlét végző orvos a halál okának megállapítása után kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt, ha nem tudja megállapítani a halál okát, elrendeli a boncolást.
3. A halottszemlét követően a hozzátartozó intézkedik az elhunyt elszállításáról, melyet az alábbi ügyeleti telefonon jelenthet be:

Éjjel-nappal hívható 24 órás halottszállítási ügyelet

A haláleset alkalmával célszerű dönteni a családban arról, hogy ki fog az elhunyt temetéséről gondoskodni.Az eltemettetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
  • aki a temetést szerződésben vállalta- akit arra az elhunyt végrendelete kötelez

  • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, vagy élettársa

  • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint